Installation och priser

Vad kostar det att installera en luftvärmepump?

Priset brukar variera mellan 4500 upp till 6000 kr beroende på hur ledningarna dras samt installationsomständigheter. Priset är relativt billigt jämfört med andra typer värmepumpar som t.ex. frånluftsvärmepumpar, vatten-luftvärmepumpar. Installationen i sig kräver inga stora ingrepp då det enda som installeras är värmepumpen och fläkten. Observera att installation bör utföras av en certifierad tekniker. 

Pris på luft-luftvärmepumpar inklusive installation

Priset på luft-luftvärmepumpar ligger normalt mellan 6000 upp till 20 000kr beroende på värmepumpens indikationer, storlek och energieffektivitet. Om man även inkluderar installationen kan priset variera mellan 18.000 till 30.000 kr beroende på vilken modell man köper.

Fördelar med en luftvärmepump

  • Ekonomiskt: Eftersom värmepumpen är energieffektiv så kommer kostnaderna hålla sig på en låg nivå.
  • Fördelaktig: Snabb och billig installation/drift.
  • Värme och kyla: Används för både kyla och värme året runt i villan, fritidshemmet eller lokalen. 
  • Lågt pris på installation: Lägre investeringskostnad än med bergvärme.

Har du redan köpt en luftvärmepump som behöver installeras?

Ingen fara! Våra tekniker installerar din luftvärmepump snabbt och enkelt. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert. 

Sverige
litet mellan stor hus