Husdekoration

Rusning efter luftvärmepumpar under elkrisen​

En av marknadsledarna inom luftvärmepumpar har sålt ca. 40 % fler luftvärmepumpar fjärde kvartalet under 2021 jämfört med samma period 2020. 

Ökningen på installationer inom luftvärmepumpar beror på den kraftiga ökningen av elpriset. 

En luftvärmepump kan sänka förbrukningen med upp till en tredjedel av din nuvarande förbrukning. Läs mer på hur mycket el en luftvärmepump drar.

Alltmer förnybar energi i EU- Sverige i topp​

Andelen förnybar energi i EU ökade 2019 till 19,7 procent. Det är den högsta noteringen någonsin och 0,3 procentenheter från det uppsatta målet på 20 procent förnybar energi under 2020. 

I särklass högst andel med förnybar energi 2019 hade, som tidigare år, Sverige med 56,4 procent och sannolikt når landet sitt mål 2020 med bred marginal. Frankrike och Nederländerna är de EU-länder som befinner sig längst från sina mål om förnyelsebar energi. Se EU:s klimatmål och senaste resultaten.

Källa: Europaportalen 

Efterfrågan på luftvärmepumpar ökar i takt med elkrisen. 

När en värmepump värmer upp diskmaskinen kan elförbrukningen sjunka med mer än 40 procent.

I kylskåp och frysar används sedan länge värmepumpsystem för att transportera ut värme och på så sätt skapa kyla. Men värmepumpar kan göra stor nytta även i en annan kökspryl: diskmaskinen. Det visar en ny licentiatavhandling från industridoktoranden Peder Bengtsson vid forskarskolan VIPP, Karlstads universitet, som till vardags arbetar på vitvaruföretaget Asko Appliances.

Värmepumpen används för att värma upp maskinen med diskvatten och diskgods. Värmen tas från en vattenbehållare som är placerad utanför maskinen. Peder Bengtsson har dels utvecklat en teoretisk simuleringsmodell, dels byggt en prototyp. I avhandlingen visar han hur elförbrukningen i en värmepumpsdiskmaskin blir 24 procent längre jämfört med en traditionell diskmaskin som värms med element.

– Men tekniken kan vidareutvecklas så att elförbrukningen sänks med mer än 40 procent, säger han.

Även om energivinsten och därmed miljönyttan är stor så finns det två stora utmaningar. Värmepumpsystemet måste vara kompakt för att inte stjäla utrymme från disken. Priset måste vara lågt.

Medan Peder Bengtsson utvecklade konceptet, lanserades en diskmaskin med värmepump på marknaden, en exklusiv modell från schweiziska V-zug. Bengtsson har testat den och kommit fram till att energibesparingen mycket riktigt ligger runt 40 procent.

Källa: Nyteknik

stora elstolpar

Efterfrågan på luftvärmepumpar ökar i takt med elkrisen. 

energitrappa

Genom att använda en modern, effektiv luftvärmepump sparar du både energi och pengar.